MDU BCA QUESTION PAPERSBCOM Question Papers Syllabus Notes

 

MDU BCA SEMESTER SYSTEM QUESTION PAPERS AND SYLLABUS

 

1 Sem Question Papers

 

   
2 Sem Question Papers
 
   
3 Sem Question Papers
 
   
4 Sem Question Papers
 
   
5 Sem Question Papers

 

   
6 Sem Question Papers    

 

Year MDU BCA 1 Sem Question Papers Top
2018
BCA-1-SEM-COMPUTER-AND-PROGRAMMING-FUNDAMENTALS-97661-NOV-2018

BCA-1-SEM-LOGICAL-ORGANIZATION-OF-COMPUTERS-1-97664-NOV-2018

BCA-1-SEM-MATHEMATICS-97663-NOV-2018

BCA-1-SEM-PC-SOFTWARE-97662-NOV-2018

 

2017
BCA-1-SEM-COMPUTER-AND-PROGRAMMING-FUNDAMENTALS-97661-DEC-2017

BCA-1-SEM-LOGICAL-ORGANIZATION-OF-COMPUTERS-1-97664-NOV-2017

BCA-1-SEM-MATHEMATICS-97663-DEC-2017

BCA-1-SEM-PC-SOFTWARE-97662-DEC-2017

 

2016  
2015  
2014
BCA-1-SEM-COMPUTER-AND-PROGRAMMING-FUNDAMENTALS-97661-DEC-2014

BCA-1-SEM-MATHEMATICS-1-97602-DEC-2014

BCA-1-SEM-MATHEMATICS-97663-DEC-2014

BCA-1-SEM-PC-SOFTWARE-97662-DEC-2014
 
2013
BCA-1-SEM-COMPUTER-AND-PROGRAMMING-FUNDAMENTALS-97661-DEC-2013

BCA-1-SEM-LOGICAL-ORGANIZATION-OF-COMPUTERS-1-97664-DEC-2013

BCA-1-SEM-MATHEMATICS-2-97609-DEC-2013

BCA-1-SEM-MATHEMATICS-97663-DEC-2013

BCA-1-SEM-PC-SOFTWARE-97662-DEC-2013

 

Old  

BCA-1-SEM-COMPUTER-AND-PROGRAMMING-FUNDAMENTALS-97661-DEC-2012

BCA-1-SEM-COMPUTER-AND-PROGRAMMING-FUNDAMENTALS-97662-DEC-2012

BCA-1-SEM-LOGICAL-ORGANIZATION-OF-COMPUTERS-1-97664-DEC-2012

BCA-1-SEM-MATHEMATICS-2-97603-DEC-2012
 

 

 

Year MDU BCA 2 Sem Question Papers Top
2018
BCA-2-SEM-C-PROGRAMMING-97665-MAY-2018

BCA-2-SEM-LOGICAL-ORGANIZATION-OF-COMPUTER-97666-MAY-2018

BCA-2-SEM-MATHEMATICAL-FOUNDATION-OF-COMPUTER-SCIENCE-97667-MAY-2018

BCA-2-SEM-STRUCTURED-SYSTEM-ANALYSS-AND-DESIGN-97668-MAY-2018
 
2017
BCA-2-SEM-C-PROGRAMMING-97665-MAY-2017

BCA-2-SEM-LOGICAL-ORGANIZATION-OF-COMPUTER-97666-MAY-2017

BCA-2-SEM-MATHEMATICAL-FOUNDATION-OF-COMPUTER-SCIENCE-97667-MAY-2017

BCA-2-SEM-STRUCTURED-SYSTEM-ANALYSIS-AND-DESIGN-97668-MAY-2017
 
2016  
2015
BCA-2-SEM-C-PROGRAMMING-97665-MAY-2015

BCA-2-SEM-LOGICAL-ORGANIZATION-OF-COMPUTER-97666-MAY-2015

BCA-2-SEM-MATHEMATICAL-FOUNDATION-OF-COMPUTER-SCIENCE-97667-MAY-2015

BCA-2-SEM-STRUCTURED-SYSTEM-ANALYSIS-AND-DESIGN-97668-MAY-2015
 
2014  
2013
BCA-2-SEM-LOGICAL-ORGANIZATION-OF-COMPUTER-2-97666-MAY-2013

BCA-2-SEM-MATHEMATICAL-FOUNDATION-OF-COMPUTER-SCIENCE-97667-MAY-2013

BCA-2-SEM-STRUCTURED-SYSTEM-ANALYSIS-AND-DESIGN-97668-MAY-2013
 
Old  

 

Year MDU BCA 3 Sem Question Papers Top
2018
BCA-3-SEM-COMMUNICATION-SKILLS-ENGLISH-97672-NOV-2018

BCA-3-SEM-DATA-STRUCTURE-1-97670-NOV-2018

BCA-3-SEM-INTRODUCTION-TO-DATABASE-SYSTEM-97671-NOV-2018

BCA-3-SEM-INTRODUCTION-TO-OPERATING-SYSTEM-97669-NOV-2018
 
2017
BCA-3-SEM-COMMUNICATION-SKILL-97672-DEC-2017

BCA-3-SEM-DATA-STRUCTURE-1-97670-DEC-2017

BCA-3-SEM-INTRODUCTION-TO-DATABASE-SYSTEM-97671-DEC-2017

BCA-3-SEM-INTRODUCTION-TO-OPERATING-SYSTEM-97669-DEC-2017
 
2016
BCA-3-SEM-COMMUNICATION-SKILLS-97672-DEC-2016

BCA-3-SEM-DATA-STRUCTURE-1-97670-DEC-2016

BCA-3-SEM-INTRODUCTION-TO-DATABASE-SYSTEM-97671-DEC-2016

BCA-3-SEM-INTRODUCTION-TO-OPERATING-SYSTEM-97669-DEC-2016

BCA-3-SEM-MATHEMATICS-97663-DEC-2016
 
2015  
2014
BCA-3-SEM-COMMUNICATION-SKILL-ENGLISH-97672-DEC-2014

BCA-3-SEM-COMPUTER-SYSTEM-ARCHITECTURE-97624-DEC-2014

BCA-3-SEM-DATA-STRUCTURE-1-97670-DEC-2014

BCA-3-SEM-INTRODUCTION-TO-DATABASE-SYSTEM-97671-DEC-2014

BCA-3-SEM-INTRODUCTION-TO-OPERATING-SYSTEM-97669-DEC-2014

BCA-3-SEM-MANAGMENT-INFORMATION-SYSTEM-97677-DEC-2014

 

2013
BCA-3-SEM-DATA-STRUCTURE-1-97670-DEC-2013

BCA-3-SEM-MICRO-PROCESSOR-ASSEMBLY-LANGUAGE-97630-DEC-2013
 
Old
BCA-3-SEM-ALGORITHMS-ADVANCED-DATA-STRUTERS-97629-DEC-2012

BCA-3-SEM-COMPUTER-SYSTEM-ARCHITECTURE-97628-DEC-2012

BCA-3-SEM-MICRO-PROCESSER-ASSEMBLY-LANGUAGE-97630-DEC-2012
 

 

Year MDU BCA 4 Sem Question Papers Top
2018

BCA-4-SEM-OBJECT-ORIENTED-PROGRAMMING-USING-CPP-97675-MAY-2018

BCA-4-SEM-SOFTWARE-ENGINEERING-97676-MAY-2018

BCA-4-SEM-WEB-DESIGNING-97673-MAY-2018
 
2017
BCA-4-SEM-DATA-STRUCTURE-2-97674-MAY-2017

BCA-4-SEM-OBJECT-ORIENTED-PROGRAMMING-USING-CPP-97675-MAY-2017

BCA-4-SEM-SOFTWARE-ENGINEERING-97676-MAY-2017

BCA-4-SEM-WEB-DESIGNING-97673-MAY-2017
 
2016  
2015
BCA-4-SEM-DATA-STRUCTURE-2-97674-MAY-2015

BCA-4-SEM-OBJECT-ORIENTED-DESIGN-PROGRAMMIN-97675-MAY-2015

BCA-4-SEM-SOFTWARE-ENGINEERING-97676-MAY-2015

BCA-4-SEM-WEB-DESIGNING-97673-MAY-2015
 
2014
BCA-4-SEM-VISUAL-BASIC-97680-DEC-2014
 
2013
BCA-4-SEM-FINANCIAL-ACCOUNTING-MAY-2013

BCA-4-SEM-OBJECT-ORIENTED-DESIGN-PROGRAMMIN-97675-MAY-2013

BCA-4-SEM-OPERATING-SYSTEM-ORGANIZATION-UNIX-97639-MAY-2013

BCA-4-SEM-SOFTWARE-ENGINEERING-97676-MAY-2013
 
Old  

 

Year MDU BCA 5 Sem Question Papers Top
2018
BCA-5-SEM-COMPUTER-GRAPHICS-97678-NOV-2018

BCA-5-SEM-DATA-COMMUNICATION-AND-NETWORKING-97679-NOV-2018

BCA-5-SEM-MANAGEMENT-INFORMATION-SYSTEM-97677-NOV-2018

BCA-5-SEM-VISUAL-BASIC-97680-NOV-2018

 

2017
BCA-5-SEM-COMPUTER-GRAPHICS-97678-DEC-2017

BCA-5-SEM-DATA-COMMUNICATION-AND-NETWORKING-97679-DEC-2017

BCA-5-SEM-MANAGEMENT-INFORMATION-SYSTEM-97677-DEC-2017

BCA-5-SEM-VISUL-BASIC-97680-DEC-2017

 

2016  
2015  
Old
BCA-5-SEM-COMPUTER-GRAPHICS-97678-DEC-2014
 

 

Year MDU BCA 6 Sem Question Papers Top
2018
BCA-6-SEM-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-97693-MAY-2018

BCA-6-SEM-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-97693-NOV-2018

BCA-6-SEM-E-COMMERCE-97691-MAY-2018

BCA-6-SEM-E-COMMERCE-97691-NOV-2018

BCA-6-SEM-INTRODUCTION-TO-DOT-NET-97694-MAY-2018

BCA-6-SEM-INTRODUCTION-TO-DOT-NET-97694-NOV-2018

BCA-6-SEM-OBJECT-TECHNOLOGIES-AND-PROGRAMMING-USING-JAVA-97692-MAY-2018

BCA-6-SEM-OBJECT-TECHNOLOGIES-AND-PROGRAMMING-USING-JAVA-97692-NOV-2018

2017
BCA-6-SEM-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE-97693-DEC-2017

BCA-6-SEM-E-COMMERCE-97691-DEC-2017

BCA-6-SEM-INTRODUCTION-TO-DOT-NET-97694-NOV-2017

BCA-6-SEM-OBJECT-TECHNOLOGIES-AND-PROGRAMMING-USING-JAVA-97692-DEC-2017
2016  
2015  
Old